Úvodní strana » Články » Exkurze v ZD Telč a ZD Sedlejov pro žáky ZŠ

Exkurze v ZD Telč a ZD Sedlejov pro žáky ZŠ

Posledních 15 let provádí Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Jihlava exkurze pro žáky základních škol.

Pro žáky 6. tříd ze Základní školy Otokara Březiny v Jihlavě jsme dne 15. 6. 2021 připravili tematickou návštěvu zemědělských podniků Zemědělských družstev Telč a Sedlejov. Cílem exkurze bylo, aby žáci měli možnost se přímo v provozu seznámit s živočišnou a rostlinnou výrobou.

V Zemědělském družstvu Telč jsme pro děti připravili prohlídku porodny, teletníku, kravína až po expedici mléka. Žáci rádi využili možnosti ochutnat čerstvě nadojené mléko a mohli tak porovnat rozdíl oproti mléku prodávanému v obchodech. Během prohlídky živočišné výroby v ZD Telč se žáci seznámili s výrobou elektrické energie z biomasy v místní bioplynové stanici.

Následovala návštěva Zemědělského družstva Sedlejov, kde jsme pro ně nachystali prohlídku rostlinné výroby. Žáci se tu seznámili s výrobou, zpracováním a uskladněním brambor v bramborárně. Ve středisku Nevcehle děti viděly obilná sila a seznámily se se zemědělskou techniku. Chlapci byli nadšení z podrobné obhlídky kombajnů a další techniky.

Po návštěvě obou zemědělských podniků dostaly děti na svačinu čerstvý jogurt vyráběný zemědělskou společností LUKA a.s. a také obdržely různé propagační a naučné materiály týkající se zemědělské výroby.

S akcí byli všichni účastníci spokojeni, protože se mohli seznámit s praktickými informacemi, ke kterým by se jinak jen velmi těžko dostávali.

Nejdůležitější pro nás bylo, že se žáci přesvědčili, že v současném zemědělství se uplatní i náročné technické profese. Viděli, že v současné době je vše řízené přes počítač, a proto je současná podoba zemědělské výroby propracovanější, než tomu bylo v minulosti.

Připravil: Michal Bratršovský

20210615_101008.jpg

20210615_090554.jpg

20210615_111348.jpg

20210615_111714.jpg

  • Chovatelská a technologická špička na ANIMAL TECH v Brně

    Na brněnském veletrhu ANIMAL TECH probíhala od 5. do 8. září 2021 Národní výstava hospodářských zvířat. Tento mezinárodní veletrh je pro chovatele vítanou možností, jak se mohou pochlubit svými zvířaty a jejich úspěchy. Do samotné organizace se zapojují také děti a žáci středních zemědělských škol.

Střední zemědělské školy

student