Úvodní strana » Kontakty » Doporučujeme

Doporučujeme

Zemědělství žije - projekt na podporu pozitivního vnímání zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR 

Zemědělský svaz ČR  - Svaz je organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Svaz je právnickou osobou oprávněnou hájit zájmy svých členů jako soutěžitelů, kterými jsou především zemědělské podniky a organizace. 

Česká technologická platforma pro zemědělství  - Cílem ČTPZ je kvalitativní i kvantitativní zlepšení zemědělské produkce, např. snížení nákladů na rostlinnou i živočišnou produkci, zvýšení výnosů a kvality produktů především využitím nových postupů, technologií a biotechnologií ve výrobě, zajištění technického a technologického rozvoje v agrárním sektoru, zajištění dostatečného množství bezpečných a kvalitních potravin, zkvalitňování životního prostředí a řešením jeho problematických oblastí a využívání obnovitelných zdrojů.

Institut vzdělávání v zemědělství - Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. nabízí vzdělávací programy a semináře pro všechny cílové skupiny v oboru zemědělství. Vzdělávací akce jsou realizovány po celé České republice a reagují na aktuální vzdělávací potřeby zemědělců. Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. vytvořil a dále rozšiřuje skupinu vzdělávacích programů pro různé pracovní pozice v zemědělství. Jedná se o témata odborná, legislativní, ekonomická a manažerská.

  • Soběstačnost potravin

    V České republice je dostatek potravin. Klíčem pro další zásobování je potravinová bezpečnost. Více, než spotřebujeme, produkujeme obilovin, hovězího masa a mléka. Máme bezpečnou úroveň výroby vajec. Na dovoz se musíme spoléhat u brambor, vepřového a drůbežího masa, ovoce a zeleniny. Průměrný Čech za rok sní necelých 90 kg zeleniny. Žádná sláva. Ale i tak naše produkce na polích a zahrádkách nestačí pokrýt tuto spotřebu. Prakticky žádné zeleniny si v naší kotlině nevypěstujeme dostatečné množství a od hranice potravinové bezpečnosti se vzdalují i tradiční exportně úspěšné nakládačky. Průměrný Čech konzumuje ročně přes 80 kg ovoce mírného pásma, tedy toho které umíme u nás vypěstovat. Potravinové bezpečnosti dosahujeme pouze při pěstování třešní a višní, rybízu a angreštu. U všech ostatních nejen že nejsme soběstační, ale nedosahujeme ani potravinové bezpečnosti.

Střední zemědělské školy

student