Úvodní strana » Kontakty » Doporučujeme

Doporučujeme

Zemědělství žije - projekt na podporu pozitivního vnímání zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR 

Zemědělský svaz ČR  - Svaz je organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Svaz je právnickou osobou oprávněnou hájit zájmy svých členů jako soutěžitelů, kterými jsou především zemědělské podniky a organizace. 

Česká technologická platforma pro zemědělství  - Cílem ČTPZ je kvalitativní i kvantitativní zlepšení zemědělské produkce, např. snížení nákladů na rostlinnou i živočišnou produkci, zvýšení výnosů a kvality produktů především využitím nových postupů, technologií a biotechnologií ve výrobě, zajištění technického a technologického rozvoje v agrárním sektoru, zajištění dostatečného množství bezpečných a kvalitních potravin, zkvalitňování životního prostředí a řešením jeho problematických oblastí a využívání obnovitelných zdrojů.

Institut vzdělávání v zemědělství - Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. nabízí vzdělávací programy a semináře pro všechny cílové skupiny v oboru zemědělství. Vzdělávací akce jsou realizovány po celé České republice a reagují na aktuální vzdělávací potřeby zemědělců. Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. vytvořil a dále rozšiřuje skupinu vzdělávacích programů pro různé pracovní pozice v zemědělství. Jedná se o témata odborná, legislativní, ekonomická a manažerská.

Střední zemědělské školy

student