Úvodní strana » Články » Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu

Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu

Den dětí (1. června) jsme oslavili se stánkem Zemědělství žije! na dvoře areálu Národního zemědělského muzea v Praze. Od rána do areálu proudily v doprovodu učitelů a učitelek žáci ze základních škol v blízkém i vzdáleném okolí.

Děti se ve skupinách rozptýlily po celém areálu a postupně procházely od jednoho stanoviště ke druhému. Na odpovědní kartičku, kterou dostaly při příchodu, dostávaly na každém stanovišti naučné stezky razítko. S vyplněnou kartičkou se vracely k našemu stánku, kde obdržely drobné odměny.

20220601_101611.jpg

Děti se seznámily s různými druhy půdy, prohlédly si druhy krmiv, poznávaly semena nebo z čeho se vyrábí potraviny. Vyzkoušely si také na našem trénovacím vemínku, jak asi vypadá dojení, poznávaly druhy vajec nebo vlny.

Spokojení byli i vyučující, protože některé odborné pojmy byly nové i pro ně.

Srdečně děkujeme studentkám a studentům ze SOŠ a SOU Horky nad Jizerou v doprovodu jejich paní učitelky Mgr. Ivany Kadeřábkové, bez jejichž pomoci bychom nezvládli věnovat se v takové míře tolika dětem na tolika stanovištích.  ​​​​​​

  • Ohlédnutí za Dny českého zemědělství 2022

    Dny českého zemědělství se konaly v pátek 17. června 2022 a v sobotu 18. června 2022. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství, práci v něm a fungování zemědělských podniků, a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství jako zajímavého a moderního oboru. Tyto Dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích, školních statcích a na farmách jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se ani laická veřejnost neobešla.

Střední zemědělské školy

student