Úvodní strana » O projektu

O projektu

Web Zažij zemědělství je jedním z nástrojů projektu Zemědělského svazu ČR pod názvem Zemědělství žije!, který si klade za cíl podpořit studium na zemědělských školách, potažmo následně výběr zaměstnání právě v tomto oboru. 

Projekt Zemědělství žije! je osvětový projekt Zemědělského svazu České republiky na podporu zemědělství a informovanosti o jeho nezbytnosti směrem k laické veřejnosti, dětem a mládeži. Projekt spatřil světlo světa na sklonku roku 2012, kdy se pod Zemědělským svazem ČR uskutečnily první osvětové akce. Následující rok se podařilo získat finanční podporu Ministerstva zemědělství ČR. V průběhu několika let získal projekt záštitu ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a posléze i ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, potažmo i ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štěcha, CSc.

Cíle projektu

Zvýšit atraktivitu zemědělství v očích veřejnosti

Odbourat ze společnosti mýty a zavedená klišé o zemědělství

Informovat děti a mládež o nezbytnosti zemědělství i ve vztahu k produkci potravin

Získat uznání pro zemědělce a jejich práci

Ukázat zemědělství jako moderní perspektivní obor

Zvýšit zájem o práci v zemědělském sektoru především u mladé generace

Docílit většího patriotismu ve vztahu k nákupu potravin

Cílové skupiny

Děti a rodiče

Děti v MŠ a ZŠ

Studenti středních škol

Vyučující

Laická veřejnost

Média

Státní správa

Začarovaný kruh

zacarovany_kruh_velky.jpg

Klíčovým problémem současného zemědělství je mj. i nezajištěná generační obměna pracovníků a ne příliš pozitivní vnímání zemědělství v očích veřejnosti, na níž kolují stále agresivnější kampaně proti práci zemědělců. Popularita zemědělství jako takového je rozhodujícím faktorem při volbě budoucího povolání a nenaplněné zemědělské obory na středních odborných školách jasně deklarují, že za pár let bude jen minimum kvalifikovaných pracovníků, kteří v zemědělství chybí, a to nejen na dělnických pozicích, ale i na manažerských postech.

 

Hlavní kampaně projektu

Osvětové akce:

7 let projektu – 349 akcí – 404 000 návštěvníků – 148 000 dětí

Z toho 156 dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích – 113 000 návštěvníků – 40 000 dětí

A 260 besed na  110 základních školách pro 8 300 žáků

 

Zemědělské výstavy – účast na zemědělských výstavách s naučnými aktivitami, poznáváním zemědělství a naučnou stezkou a zajištění dílčího doprovodného programu pro návštěvníky.

Dny otevřených dveří v zemědělských podnicích – otevření zemědělského podniku veřejnosti a zajištění osvětového programu nejen pro rodiny s dětmi ale i školy s cílem přiblížit a ukázat veřejnosti skutečný zemědělský provoz.

Besedy na základních školách – přednáška a poznávací aktivity na základních školách tvoří dvouhodinový naučný program.

Agroenvironmentální kroužky – podporujeme vznik zemědělských kroužků na středních školách, základních školách a v zemědělských podnicích pro žáky základních škol.

Přednášky pro studenty a veřejnost – v rámci výstav a konferencí realizujeme přednášky na téma Moderní zemědělství.

Jízda zručnosti traktorem s vlekem – soutěž pro studenty a studentky převážně zemědělských škol v jízdě zručnosti – podpora 8 regionálních kol, organizace celostátního finále

Zemědělská olympiáda – jednou za dva roky celostátní soutěž zemědělských znalostí a dovedností studentů středních škol.

Naučné materiály:

Poznávací materiály na jednotlivé akce – poznávací karty zvířat, strojů, plodin, plemen…, naučná stezka, mýty o zemědělství aj.

Brožura Poznáváme zemědělství – 36 stránkový vzdělávací materiál ukazuje jednotlivé zemědělské obory, práci na poli a ve stáji a odkaz na produkci potravin. Představuje tak ucelený přehled o zemědělské výrobě.

Školní sešity Učíme se o zemědělství a životě na venkově – čtyřdílná sada školních sešitů o zemědělství a venkově s návodem pro učitele a pracovními listy je určen pro předškoláky, základní školy, ale dokonce i nižší ročníky středních škol.

Záložky o zemědělství – ukazují jednotlivé obory zemědělské výroby.

Videa o zemědělství – 4 díly o chovu skotu, prasat a pěstování plodin přináší názorný obrázek péče o krajinu a hospodářská zvířata.

Podpora projektu

Projekt Zemědělství žije! každoročně žádá o neinvestiční dotaci pro NNO MZe, která je určena na nákup materiálu, služeb a osobních nákladů spojených s realizací projektu. Dotace je částečná. Zbylé náklady hradí Zemědělský svaz.

V rámci projektu však spolupracujeme s celou řadou firem, společností, dalších svazů a organizacemi, školami atd. Spolupráce je většinou organizační v rámci pořádání jednotlivých akcí a aktivit.

Střední zemědělské školy

student